شناسه : 159239750

ویژه هفته دولت /دیدار اعضای شورای تامین شهرستان با فرماندار


به مناسبت هفته ی دولت اعضای شورای تامین شهرستان یزد با فرمانداردیدار کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد در پنجمین روز از هفته دولت اعضای شورای تامین شهرستان یزد با سید محمد رستگاری فرمانداریزد دیدار و هفته دولت را به فرمانداریزد تبریک گفتند .


آدرس کوتاه :