شناسه : 159215130

ویژه هفته دولت :بازدید فرماندار یزد از کوره های آجر پزی


فرماندار یزد از کوره های آجر پزی فشاری شهر یزد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،سیدمحمد رستگاری  فرماندار یزدباتفاق ،معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی، معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری،بخشدار مرکزی یزد وبرخی از مسئولین مربوطه از کوره های آجر پزی فشاری شهر یزد بازدید کرد.


آدرس کوتاه :