شناسه : 701654

وزير كشور: آثار مثبت اجراي قانون هدفمند سازي يارانه را در جامعه مي بينيم


يزد - وزير كشور با اشاره اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها ، گفت: ما هم اينك آثار مثبت اين اجراي قانون را در جامعه مشاهده مي كنيم.

به گزارش خبرنگار ايرنا، ' مصطفي محمد نجار ' عصر روز چهارشنبه در جلسه شوراي اداري شهرستان يزد در محل فرمانداري اين شهرستان افزود: اين طرح زيبا به همت دولت دهم به خوبي در كشور در حال اجرا است.
وي همراهي مردم در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها را خوب توصيف و تصريح كرد: با اجراي آن ثروت ملي براي آيندگان حفظ مي شود.
وزير كشور در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به سفرهاي استاني دولت گفت: اين سفرها نشان از يكپارچگي، همدلي ميان حاكميت، مردم و مسوولان است.
نجار با بيان اينكه سفرهاي استاني دولت در راستاي پياده سازي عدالت در كشور است، گفت: اين سفرها، موجب شكوفايي، توسعه، پيشرفت و رفع بسياري از مشكلات مي شود.
وي گفت: اينكه دولت و خدمتگزاران مردم به ميان آنها مي روند و چهره به چهره با مردم ديدار مي كنند كاري ارزشمند است.
وزير كشور سفرهاي استاني رييس جمهوري و حضور مردم در صحنه را نماد اقتدار نظام برشمرد و گفت: مردم عزيز با همدلي و با درصحنه بودن ، ارزش گرايي، تعهد و حماسه ها خلق مي كنند و به نظام آبرو مي دهند.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: حضور مردم در استقبال از رييس جمهوري در هر دوره از سفر بيش از گذشته است و ما اين حضور را در ميان مردم يزد ديديم و بايد شكرگزار آن باشيم.
نجار گفـت: سفرهاي استاني دولت كمك مي كند تا عقب ماندگي ها و محروميت ها بررسي و براي رفع آن چاره انديشي شود.
وي با اشاره به آثار، نتايج و دستاوردهاي دو سفر قبلي دولت به استان يزد اظهار اميدواري نمود كه سفر سوم دولت نيز منشاء خدمت و كاري جديد باشد و فصل جديدي از خدمات را ارائه كند.
وزير كشور مهمانوازي يزدي ها را يادآور شد و گفت: مردم اين استان در سومين سفر استاني دولت استقبال خوبي از رييس جمهوري و خادمان خود در دولت داشته اند.
وي يزد را مهد كار و تلاش دانست و گفت: هر جا يزدي رفته باعث فخر و عزت ملت ايران شده است.
نجار، قابليت هاي استان يزد در زمينه هاي مختلف صنعتي، معدني و غيره را يادآور شد و تصريح كرد: دولت به استعدادها و قابليت هاي هر منطقه توجه دارد و براي آن برنامه ريزي مي كند.
وزير كشور تصريح كرد: ايران اسلامي از شكوه و اقتدار خاصي برخوردار است و در اوج بالندگي و افتخار در جهان و منطقه است.
وي با بيان اينكه ايران هر تهديد را به فرصت تبديل كرده است تصريح كرد: امروز دشمنان از اقتدار و حضور ايران در صحنه جهاني به وحشت افتاده است.
عضو هيأت دولت، توطئه هاي دشمنان عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي و تحريم هاي آنان عليه اين نظام الهي را يادآور شد و با بيان اينكه ايران، عراق و افغانستان نيست، گفت: تحريم ها، باعث رشد ملت ايران شد

آدرس کوتاه :