شناسه : 158724961

ورودی های شهر یزد مسدود شد


در چهارمین جلسه ستاد اجرايی و عملیاتی پیشگیری و مقابله با ویروس کروناي شهرستان يزد مصوب شد تمام ورودی های شهر یزد مسدود شود.

در چهارمین جلسه ستاد اجرايی و عملیاتی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا ي شهرستان يزدمقرر شد همه ورودی های شهر یزد مسدود شود.

با توجه به مصوبه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا و همچنین تاکید استاندار محترم وچهارمين نشست ستاد عملیاتی کرونا ي شهرستان يزد، از روز یکشنبه سوم فرودین ماه ۹۹ تا اطلاع ثانوی، کلیه ورودیهای شهر یزد مسدود شد و هیچگونه عبور و مروری میسر نخواهد بود.
شهروندان و افرادیکه کار ضروری دارند فقط می توانند از مسیر میدان مدرسی( جاده تفت به یزد) روبروی سپاه الغدیر  عبور و مرور نمایند و در این محل نیز ایستگاه قرنطینه و تب سنجی ایجاد شده و بصورت شبانه روزی از همه افراد تست گرفته می شود
همچنین همه راههای فرعی از طرف شاهدیه، حمیدیا و دیگر مناطق به طرف شهر یزد از مسیر خط کنار گذر سنتو نیز،  مقرر شده با ایجاد راه بندهای ترافیکی و خاکریزی مسدود شود.


آدرس کوتاه :