شناسه : 86427174
به رياست فرماندار يزد؛

هیئت نظارت بر سازمان‌ها مردم‌نهاد شهرستان تشكيل جلسه داد


هیئت نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد شهرستان يزد به رياست فرماندار يزد به‌منظور بررسي درخواست تأسیس 3 سازمان مردم‌نهاد تشكيل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد؛ نشست هیئت نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد شهرستان يزد با حضور فرماندار يزد، معاون سياسي و اجتماعي فرماندار و ساير اعضاي اين هیئت تشكيل شد.
فرماندار يزد در اين جلسه بابیان اينكه دولت سازمان‌های مردم‌نهاد را شريك خود می‌داند، بر سرعت بخشيدن به روند صدور مجوز سمن‌ها طبق قانون تأکید كرد.
«مصطفي سالاري» تصريح كرد: دولت تدبير و اميد معتقد به واگذاري امور به مردم است و سازمان‌های مردم‌نهاد را بهترين گزينه براي واسپاري بخشي از تصدی‌گری خود به مردم می‌داند.
گفتني است در اين جلسه درخواست تأسیس 3 سازمان مردم‌نهاد بررسي و پرونده آن‌ها به‌منظور انجام روند قانوني ثبت سمن‌ها به دبيرخانه هیئت نظارت شهرستان ارجاع شد. موافقت با تمديد مجوز «موسسه فرهيختگان نام‌آوران زارچ» نيز يكي ديگر از مصوبات اين جلسه بود.
 

آدرس کوتاه :