شناسه : 699032
فرماندار يزد:

هوشمند سازي مدارس ارتقاء كيفيت فرآيند تعليم و تربيت را به همراه دارد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، عزيزا...سيفي در يازدهمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد در سال 91 بر هوشمند سازي هر چه زودتر مدارس تأكيد كرد.
فرماندار يزد:

عزيزا...سيفي در اين جلسه با بيان اينكه دومين نمايشگاه در مسير هوشمند سازي در يزد از 30 بهمن لغايت 4 اسفند داير مي باشد خاطر نشان كرد: هوشمند سازي مدارس ارتقاء كيفيت فرآيند تعليم و تربيت را به همراه دارد و در اين خصوص مطابق با برنامه پنجم توسعه بايد تمامي مدارس و كلاسهاي درس در كشور هوشمند شوند.

فرماندار افزود: تاكنون با توجه به اقدامات صورت گرفته در استان يزد 20 درصد  مدارس هوشمند شده اند.

رئيس شورا ي آموزش و پرورش شهرستان يزد گفت: دنياي امروز با سرعت فزاينده اي در مسير توسعه در حال حركت است و براي اينكه كشور ما نيز از اين مسير عقب نماند بايد اهداف مورد نظر را شناسايي و مطابق با نيازهاي جامعه برنامه ريزي مناسب و اصولي صورت پذيرد.

وي در بخشي ديگر به اهميت مسئله كتاب  و كتابخواني اشاره كرد و اظهار داشت : آموزش و پرورش و اداره كل كتابخانه ها بايد در مسير افزايش سرانه مطالعه و كتابخواني گام اساسي بردارند.

فرماندار با اعلام اينكه در 41 كتابخانه و بيش از 920 هزار كتاب در كتابخانه هاي شهرستان يزد وجود دارد تصريح كرد: بحمدا... در چند سال گذشته اقدامات زير بنايي خوبي در حوزه كتاب و كتابخواني صورت گرفته است و هم اكنون نيز در يزد 52882 نفر كه 50 درصد آنها را دانش آموزان تشكيل مي دهند عضو كتابخانه هاي شهرستان هستند.

سيفي در پايان بر گسترش فرهنگ كتاب و كتابخواني در مدارس تأكيد كرد.

 

آدرس کوتاه :