شناسه : 62985062
مسئول امور پشتيباني ستاد انتخابات شهرستان يزد تأكيد كرد؛

همكاري دستگاه هاي اجرايي در تأمين امكانات لازم براي انتخابات


مسئول امور پشتيباني ستاد انتخابات شهرستان يزد گفت: مديران ادارت و نهادهاي اجرايي بايد در تأمين امكانات و فراهم كردن زيرساخت هاي لازم براي انتخابات با فرمانداري همكاري داشته باشند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " امير شاكري " در اين رابطه با اشاره به برگزاري همزمان دو انتخابات مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه سال جاري اظهار داشت: برگزاري همزمان اين انتخابات ها در شهرستان يزد نيازمند برنامه ريزي منسجم و اجراي دقيق آن است.

مسئول امور پشتيباني ستاد انتخابات شهرستان يزد صرفه جویی در هزینه ها برای برگزاری انتخابات را مهم و ضروري دانست و افزود:‌ براساس بخشنامه های ارسالي از سوی وزارت كشور صرفه جویی هزينه ها باید در اولویت برنامه ریزی ها در برگزاری انتخابات قرار بگیرد.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به اعلام نياز ساير امور مربوط به ستاد انتخابات شهرستان، در حال تهيه اقلام مورد نياز براي برگزاري هر چه بهتر انتخابات هستيم.

" شاكري " با بيان اينكه دستگاه هاي اجرايي بايد براي تأمين امكانات مورد نياز انتخابات با فرمانداري و بخشداري همكاري داشته باشند تصريح كرد: ماده 11 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 77 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري به صراحت اعلام داشته كه تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و اداره‌ها و نهادهاي قانوني و مؤسسه‌هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداري‌ها و مؤسسه‌هاي عمومي ‌موظف‌اند، حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همكاري كاركنان يادشده جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

مسئول امور پشتيباني ستاد انتخابات شهرستان يزد در پايان با اشاره به فراهم کردن زیرساخت های لازم برای برگزاری انتخابات پرشور و با حضور حداکثری افزود: انتخابات از حساسیت ویژه ای برای نظام جمهوري اسلام يران برخوردار است.
آدرس کوتاه :