شناسه : 115093665
فرماندار يزد خواستار شد؛

همت مضاعف دستگاه هاي اجرايي در ساماندهي اتباع و مهاجرين خارجي


فرماندار يزد گفت: مديران دستگاه هاي اجرايي عضو كارگروه ساماندهي اتباع و مهاجرين خارجي با توجه به تأكيدات مديريت ارشد استان بايد در اين زمينه و بهبود شرايط اهتمام ويژه اي داشته باشند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، اولين جلسه كارگروه ساماندهي اتباع و مهاجرين خارجي شهرستان با حضور فرماندار يزد، معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري، بخشداران مركزي و زارچ و ساير اعضاي اين كارگروه تشكيل شد.

«مصطفي سالاري» در اين جلسه ضمن تقدير و تشكر از اقدامات دستگاه هاي اجرايي عضو اين كارگروه در سال گذشته اظهار داشت: از شش ماهه دوم سال گذشته جلسات كارگروه ساماندهي اتباع و مهاجرين خارجي در شهرستان يزد به صورت مستمر تشكيل شد كه با همراهي تعامل ادارات و نهادها اقدامات خوبي انجام شده است.

فرماندار يزد با بيان اينكه موضوع ساماندهي اتباع خارجي در استان و به ويژه شهرستان يزد در جلسات شوراي تأمين شهرستان و استان مطرح و مورد تأكيد قرار گرفته است گفت: ساماندهي اتباع خارجي در در حوزه اشتغال و سكونت از مهمترين مسائلي است كه در سالجاري در سطح استان پيگيري خواهد و مديريت ارشد استان نيز بر اين امر تأكيد ويژه اي داشته اند.

سالاري با اشاره وجود قوانين و مقررات مشخص در اين زمينه افزود: در سالهاي گذشته نيز اقدامات مشابه اي به منظور ساماندهي اتباع خارجي در سطح شهرستان انجام شده كه متأسفانه به علت جزيره اي عمل نمودن دستگاه ها به نتايج مطلوب و مناسبي ختم نشده است.

وي هدف از برگزاري اين جلسات را هماهنگي براي تعيين نقشه راه واحد و هموار سازي مسير دستيبابي به اهداف مشخص شده دانست و ابراز اميدواري كرد در سال جاري همه ادارات و نهادهاي موضوع ساماندهي اتباع خارجي را صدر فعاليت هاي خود قرار دهند و در اين زمينه همت مضاعفي داشته باشند.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان يزد خواستار بهره مندي و استفاده از طرح هاي ساير شهرستان هاي استان در اين مورد شد و ابراز داشت: اقدامات مشابهي كه در ساير شهرستان ها انجام شده بايد با توجه به اطلاعات آماري، ظرفيت ها و محدوديت هاي شهرستان تدوين و اجرايي شود.

فرماندار يزد در ادامه به موضوع ساماندهي ضايعات فروشي هاي سطح شهر يزد نيز اشاره كرد و افزود: اين موضوع در استان بررسي شده و خوشبختانه با نظر مساعد مسئولين زمين واگذاري براي ايجاد مجتمع اختصاص يافته كه با مشخص شدن طرح و مشاور توسط شهرداري يزد مقدمات واگذاري به افراد متقاضي نيز فراهم خواهد شد.

سالاري در بخشي ديگر از سخنان خود با بيان اينكه دولت به منظور بهبود وضعيت سكونت در برخي از مناطق بافت تاريخي و سكونتگاه هاي غيررسمي طرح هاي ويژه اي با مشاركت در بخش خصوصي را در قالب ستاد بازآفريني پايدار شهري پيش بيني كرده است خاطرنشان كرد: اين طرح ها در محله هاي حسن آباد، اسكان، خلف باغ، شاه ابوالقاسم و قاسم آباد يزد اجرايي مي شود.

فرماندار يزد اضافه كرد: دستگاه هاي اجرايي بايد پيشنهادات خود را براي بهبود وضعيت فرهنگي و اجتماعي اين محله ها نيز در جلسات آتي مطرح نمايند تا در كنار اجراي مباحث عمراني، مسائل اجتماعي نيز ارتقاء يابد.

تقويت گشت مشترك ويژه و نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي توسط فرمانداري در موضوع ساماندهي اتباع و مهاجرين خارجي از ديگر موضوعاتي بود كه فرماندار يزد در اين جلسه به آنها اشاره نمود.


آدرس کوتاه :