شناسه : 694095

همايش فرهنگ نام ونام گزيني(گزارش تصويري)


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، همايش فرهنگ نام ونام گزيني با حضور فرماندار يزد، امام جمعه شاهديه ، مدير كل ثبت و احوال استان و از مسئولين ثبت احوال سراسر استان در محل فرمانداري يزد تشكيل شد.

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :