شناسه : 693423
فرماندار يزد:

هفته پیوند اولیا و مربیان، بهترین فرصت برای فراهم کردن زمینه های تحقق همکاری و همدلی میان خانه و مدرسه است.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، عزيزالله سيفي فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد خواستار تعامل هر چه بيشتر اولياء و مربيان براي كمك به مسائل آموزش و پرورش شد.
فرماندار يزد:

عزيزالله سيفي با بيان اينكه بيش از 50 سال از تأسيس انجمن اولياء و مربيان در ايران مي گذرد افزود امروز به سبب توسعه روز افزون علوم و فنون و گسترده شدن  نظام آموزش و پرورش و به تبع پيدايي مشكلات ناشي از آن ، نياز به تعامل و همكاري و همفكري اولياء و مربيان براي رفع اين گونه مشكلات در نظام تعليم و تربيت بيش از هر چيزي احساس مي شود.

رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد تأكيد كرد یکی از راه های مؤثر برای ایجاد رابطه میان مطلوب معلمان و والدین، لزوم هماهنگی خانه و مدرسه است كه اگر انجمن اولیا و مربیان کار خود را به خوبی انجام دهد، نه تنها وسیله ای برای ایجاد و توسعه روح همکاری میان خانه و مدرسه به وجود می آورد، بلکه نقش عمده ای در مرتبط ساختن برنامه مدرسه با نیازهای جامعه ایفا می کند.

فرماندار آموزش والدین  و خانوادها را در مورد مسائل تربیتی، خواستار شد و تصريح كرد با آموزشهاي به موقع و آشنايي والدين با نحوه ي عكس العمل در شرايط مختلف،  آنها مي توانند محیط مناسب تری برای رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوّه فرزندان خود فراهم کنند و این امر، پیشرفت افراد خانواده و جامعه را در پی خواهد داشت.

سيفي در پايان اشاره به اين مطلب كرد كه بايد با همكاري  و هميار ي خانواده ها و مربيان زمينه هاي رشد و شكوفائي آينده سازان ايران اسلامي را هره چه بيشتر فراهم كرد.

آدرس کوتاه :