شناسه : 7702453

هفته دولت در یزد 41/ بهره برداری از خیابان شهید غفاری روستای اله آباد بخش زارچ


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، با حضور فرماندار، معاون فنی و عمرانی ، بخشدار و اعضای شورای اسلامی شهر زارچ و شورای اسلامی روستای اله آباد، خیابان شهید غفاری روستای اله آباد زارچ با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ششصد میلیون ریال افتتاح شد.

آدرس کوتاه :