شناسه : 5440207
طي ابلاغي از سوي فرماندار يزد

هفته دولت در يزد 2/دبير ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان يزد منصوب شد


محمود شاكري شمسي فرماندار طي ابلاغي محمد سجاد كلمبو مسئول روابط عمومي فرمانداري را به عنوان دبير ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان يزد منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، محمود شاكري شمسي در اين ابلاغ آورده است: با عنايت به نامه معاون محترم سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري و قائم مقام ستاد بزرگداشت هفته دولت استان ، به موجب اين ابلاغ به عنوان دبير ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان يزد منصوب مي شويد.

انتظار دارد با همت و پشتكار جناب عالي و همكاري كليه دستگاههاي اجرايي شهرستان نسبت به اجراي برنامه هاي تدوين شده بزرگداشت هفته دولت در شهرستان با هماهنگي معاون محترم سياسي و اجتماعي فرماندار در چارچوب سياستهاي دولت تدبير و اميد اقدامات لازم معمول نمائيد.


آدرس کوتاه :