شناسه : 30621027
مشاور امور بانوان فرماندار یزد:

هفته بزرگداشت مقام زن فرصت مناسبی برای تبیین و بازخوانی نقش های بانوان در جامعه است


مشاور امور بانوان فرماندار یزد با بیان اینکه مادران و زنان با توجه به رسالتی که بر عهده دارند بزرگترین نقش ها را در جامعه ایفا می کنند، اظهار کرد: باید بتوانیم با استفاده از فرصت پیش آمده به مناسبت هفته زن، نقش و جایگاه واقعی زنان در جامعه را تبیین کنیم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، خدیجه نجفی در جمع نمایندگان زن ادارات و نهادهای اجرایی شهرستان یزد گفت: هماهنگی ادارات در رابطه با برنامه های هفته بزرگداشت مقام زن موجب می شود تا دامنه فعالیت ها گسترده تر و افراد بیشتری تحت پوشش برنامه های این هفته قرار گیرند.

مشاور امور بانوان فرماندار یزد با بیان اینکه مادران و زنان با توجه به رسالتی که بر عهده دارند بزرگترین نقش ها را در جامعه ایفا می کنند، اظهار کرد: هفته بزرگداشت مقام زن فرصت مناسبی برای تبیین و بازخوانی نقش های بانوان در جامعه است.

وی تصریح کرد: برنامه ای این هفته باید در راستای این باشد که بانوان از مسئولیت اصلی خود که ایجاد سکون و آرامش در محیط خانواده و تربیت فرزندان و یا انسان سازی غافل نمانند.

نجفی خواستار برگزاری دوره های آموزش خانواده ویژه کارکنان و پرسنل ادارات شهرستان شد.

در این جلسه در خصوص محورهای فعالیت هفته مقام بزرگداشت زن، نظیر بصیرت و امنیت اخلاقی، عفاف و حجاب، جنگ نرم، استحکام خانواده، تربیت فرزندان و مسئولیت های اجتماعی بحث و تبادل نظر شد.


آدرس کوتاه :