شناسه : 698592

هشدار فرماندار به متخلفان اقتصادي در جريان هدفمندي يارانه ها


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

فرماندار يزد همزمان با وارد شدن طرح هدفمندسازي يارانه ها به مرحله اجرايي و واريز مبالغ به حسابهاي مردم، نتيجه اين طرح را پيشرفت اقتصادي، عدالت عمومي، كاهش فاصله طبقاتي، كاهش مصرف حامل هاي انرژي و صرف درآمدهاي حاصل از صرفه جويي انرژي در ساخت زيربناهاي اساسي كشور برشمرد ابراز اميدواري كرد با پيشرفت اين طرح روز به روز مشكلات اقتصادي مردم كمتر و وضعيت عمومي بخصوص اقشار كم درآمد جامعه بهبود يابد.

 سيفي فرماندار يزد درخصوص برخورد با متخلفان اقتصادي و محتكران به آنها هشدار داد و اظهار داشت فرمانداري يزد براي برخورد با متخلفان از همه اختيارات و ظرفيت هاي قانوني استفاده خواهد كرد و اجازه سوء استفاده را به هيچكس نخواهد داد. سيفي اضافه كرد فرمانداري يزد تمام توان خود را در جهت انجام وظايف خود در راستاي اجراي هرچه بهتر اين طرح بكار خواهد گرفت.  در پايان فرماندار خواستار همكاري حداكثري تمام دستگاهها و نهادهاي اداري و غير اداري در جهت پيشبرد اين طرح عظيم شد.

آدرس کوتاه :