شناسه : 158212903
به مناسبت هفته پژوهش:

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش وفناوری دانشگاه فنی وحرفه ای یزد افتتاح شد


با حضور معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری یزد نمایشگاه دستاوردهای پژوهش وفناوری دانشگاه فنی وحرفه ای یزد افتتاح شد.

با حضور معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری یزد نمایشگاه دستاوردهای پژوهش وفناوری دانشگاه فنی وحرفه ای یزد افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد:صبح امروزدوشنبه  25آذر ماه در راستای اهداف هفته پژوهش با حضور سید علی حسینی منش معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری یزد و مسئولین دانشگاه فنی و حرفه ای و جمعی از مسئولان نمایشگاه دستاوردهای پژوهش وفناوری دانشگاه فنی وحرفه ای یزد افتتاح شد.


آدرس کوتاه :