شناسه : 65689461
فرماندار يزد:

نقش نمايندگان فرماندار در شعب اخذ رأي مهم و تأثيرگذار است


فرماندار يزد گفت: نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رأي باید افرادی امانت‏دار، قانون مدار، بي طرف بوده و بتوانند در شرايط حساس تصميماتي را براي قوانين و مقررات اتخاذ نمايند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، نوزهمين جلسه ستاد انتخابات شهرستان يزد به رياست فرماندار و رئيس هيأت اجرايي انتخابات شهرستان يزد برگزار شد.

" محمود شاكري شمسي " برگزاری انتخابات سالم و قانونمند را مايه آبرو و حيثيت نظام و دولت دانست و افزود:  تمامی اقداماتي كه در راستاي انتخابات انجام مي شود، از مصاديق حق الناس بوده كه بايد دقيقا رعايت شود.

فرماندار يزد اظهار داشت: انتخابات در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا ضرورت دارد مجريان ودست اندركاران امر انتخابات فضا و شرایط را برای برگزاری انتخاباتی با شکوه و قانونی آماده کنند تا زمینه نشاط و پویایی جامعه را فراهم شود.

رئيس هيأت اجرايي انتخابات شهرستان يزد نقش نمايندگان فرماندار در شعب اخذ رأي را مهم و تأثيرگذار دانست و تصريح كرد: برخورداری از توانایی جسمی، شرایط قانونی و عدم وابستگی نسبی و سببی با نامزدها، احساسی عمل نکردن و عدم اعمال گرایش فردی، امانت دار بودن و اهتمام جدی به قانون ، از جمله ویژگی هایی است که نماینده فرماندار باید دارا باشد.

 وي با اشاره به گستردگی فضای انتخابات در يزد تاکید کرد: شهرستان يزد مرکز حوزه انتخاباتی استان يزد برای انتخابات پنجمین دوره خبرگان رهبری، مركز حوزه انتخابيه شهرستان هاي يزد و اشكذر، بخش ندوشن و دهستان سورك و حوزه فرعی زرتشتیان کشور مي باشد.

" شاكري شمسي "  با توجه به الزام آموزش نیروهای انتخاب شده، ابراز داشت: مردم برای استفاده از حق خود در انتخابات شرکت می‌کنند بنابراین باید به خوبی از حقوق مردم حراست شود و در این رابطه، آموزش نیروهای انتخاب شده بسیار مهم است.

فرماندار يزد در پايان در خصوص صندوق های سیار نیز باید دغدغه ها را رفع و به گونه ای برنامه ریزی کرد تا نمایندگان نامزدها در چارچوب قانون و بدون حق دخالت از ابتدا تا انتها در شعب اخذ رای حضور داشته باشند.
آدرس کوتاه :