شناسه : 81197665
مشاور بانوان و خانواده فرماندار يزد:

نقش زنان يزدي از ديربار در خانواده ها مهم و تاثير گذار بوده است/ زنان سرپرست خانوار سرشماري اينترنتي را جدي بگيرند


مشاور بانوان و خانواده فرماندار يزد با اشاره به اينكه شناخت جايگاه زنان و توانمندي انان بسيار حايز اهميت است، اظهارداشت: نقش زنان يزدي از ديربار در خانواده ها مهم و تاثير گذار بوده است.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، نشست مشترك نمايندگان زن دستگاه اجرايي شهرستان يزد با مشاور بانوان و خانواده فرماندار يزد برگزار شد.
مشاور بانوان فرماندار يزددر اين جلسه با بيان اينكه در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل قرار گرفته ايم، تاكيد كرد: نحوه زندگي و سبك مشاركت زنان يزدي در خانواده الگوي مناسبي در راستاي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي است كه ضرورت دارد با برنامه ريزي مناسب به ديگر بانوان كشور معرفي شود. 
فريبا خاكباز خاطرنشان كرد: اقتصاد مقاومتي با اتكا به پشتوانه دولت و ملت تحقق خواهد يافت و بدون ترديد نقش زنان در اين امر غيرقابل انكار است.
وي با بيان اينكه دولت به دنبال ايجاد فرصت هاي برابر براي زنان و مردان است، ابراز اميدواري كرد: پتانسيل هاي موجود در دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي دولتي منجر به هم افزايي و تغييرات مثبت در حوزه زنان و خانواده شود.
وي با بيان اينكه برنامه حوزه بانوان شهرستان يزد در راستاي سياست هاي دولت تدبير و اميد خواهد بود؛ تاكيد كرد: همه برنامه هاي حوزه بانوان در نهايت به تبيين و اجراي سياست هاي نظام جمهوري اسلامي ايران ختم خواهد شد.
مشاور بانوان و خانواه فرماندار يزد با بيان اينكه فرمانداري يزد در امور اجرايي ورود نخواهد كرد، افزود: خوشبختانه دستگاه هاي متولي و مسئول در امر بانوان در حد قابل قبولي وظايف و نقش خود را ايفا كرده اند كه جاي سپاسگزاري دارد.
خاكباز با بيان اينكه مديران ارشد استان و شهرستان نگاه مثبتي به مقوله حضور زنان توانمند در اركان مديريتي دارند ابراز اميدواري كرد كه  از توان مديريتي بانوان در دستگاه هاي اجرايي شهرستان استفاده شود.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اجراي طرح سرشماري اينترنتي نفوس و مسكن در استان عنوان كرد: ضرورت دارد زنان سرپرست خانوار مشاركت در اين طرح را جدي گرفته و اطلاعات خود را در اسرع وقت در سامانه مركز امار ثبت نمايند.
وي با بيان اينكه سرشماري اينترنتي فرصت مناسبي است تا بانوان نقش مشورتي خود را در خانواده ايفا كنند و سرپرست خانواده را ترغيب به مشاركت در اين طرح ملي نمايند.
اين مقام مسئول در توضيح زمان اجراي سرشماري اينترنتي ياد آور شد كه اين مهم تا 24 مهرماه از طريق سايت     sarshomari95.ir  ادامه خواهد داشت و پس از ان افرادي كه موفق به ثبت نام ازطريق اينترنت نشده اند مي بايست به صورت حضوري به سوالات ماموران امار گير پاسخ دهند.

آدرس کوتاه :