شناسه : 126649706
فرماندار يزد

نظارت برسازمانهاي مردم نهاد اهتمام مستمر مي طلبد


جلسه هيأت نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد شهرستان یزد به ریاست «مصطفي سالاري» فرماندار يزد و با حضور معاون سياسي اجتماعي فرماندار يزد و ساير اعضای این هيأت تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، «فرماندار يزد » در اين جلسه  ضمن تاكيد بر جايگاه و نقش ارزشمند سازمانهاي مردم نهاد در توسعه اجتماعي و فرهنگي شهرستان ، اظهار داشت: اعضاي هيئت نظارت لازم است همچون گذشته بر عملكرد سازمانهاي مردم نهاد نظارت جدي داشته باشند و راهنماييهاي لازم در جهت بهبود عملكرد سازمانها در دستور كار قرار گيرد.

وی خواستار شد جلسات سالانه مشترك بين هيأت نظارت و اعضاي سازمانهاي مردم نهاد برگزار شود تا ضمن تعامل و شناخت و بهره مندي از تجارب يكديگر ،  بر فعاليتها و اهداف همسو و تكامل بخش فرهنگي سازمانهاي مردمي سطح شهرستان نيز اشراف يابند .

هيئت نظارت در پایان ضمن بررسي فعاليتها و اهداف 4 سازمان مردم نهاد متقاضي پروانه فعاليت در شهرستان يزد ، با صدور مجوز 2 سازمان  موافقت نمود و مجوز دو سازمان ديگر نيز تمديد گرديد.


آدرس کوتاه :