شناسه : 694535

نشست هیأت بازرسی شهرستان یزد با فرماندار و رئیس هیأت اجرایی شهرستان (گزارش تصویری)


به گزارش کمیته تبلیغات واطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان یزد ، در جلسه ای با حضور فرماندار و رئیس هیأت اجرایی شهرستان با اعضای هیأت بازرسی شهرستان یزد در خصوص راهکارهای برگزاری انتخاباتی با شکوه و قانون مدار بحث و تبادل نظر شد.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :