شناسه : 158895107

نشست هم اندیشی معاونین سیاسی اجتماعی ،کارشناسان انتخابات و فناوری اطلاعات فرمانداری یزد و شهرستان تهران


نشست هم اندیشی معاونین سیاسی اجتماعی ،کارشناسان انتخابات و فناوری اطلاعات فرمانداری یزد و شهرستان تهران در فرمانداری تهران برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، نشست هم اندیشی معاونین سیاسی، اجتماعی ،کارشناسان انتخابات و فناوری اطلاعات فرمانداری یزد و فرمانداری شهرستان تهران با موضوع تبادل تجربیات انتخابات در دفتر معاون سیاسی اجتماعی برگزار شد.
⭕️در این نشست سروری معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران  گزارشی از شرایط انتخابات تهران و چالش های خاص آن و نیز گستردگی حوزه انتخابیه و تعداد شعب اخذ رای و برنامه ریزی و طرحهای اجرائی ، آموزشی و پشتیبانی مبتنی بر قوانین ومقررات و ابتکارات کارشناسان و مدیران فرمانداری تهران را ارائه و در ادامه طرفین به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود در خصوص انتخابات پرداختند .


آدرس کوتاه :