شناسه : 1377239

نشست هم اندیشی مدیران زارچ


نشست هم اندیشی مدیران زارچ با انگیزه همفکری جهت رشد و توسعه منطقه در محل بخشداری زارچ برگزار گردید.

بسمه تعالی

نشست هم اندیشی مدیران زارچ با انگیزه همفکری جهت رشد و توسعه منطقه در محل بخشداری زارچ برگزار گردید.مهندس خوشنویس بخشدار زارچ ضمن خوشامد گویی و تبریک سال نو تداوم چنین جلساتی را در رشد و توسعه منطقه موثر دانست.در ادامه هر یک از مدیران به ارائه راهکارهای مناسب پرداختند و فرصتها، چالشها و نقاط ضعف و قوت پیشرو را بررسی کردند.

والسلامآدرس کوتاه :