شناسه : 138958718
به ریاست معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری؛

نشست هماهنگی گشت مشترک بازدید از واحدهای صنفی برگزار شد


در راستای اجرای گشت مشترک بازدید از واحدهای صنفی و نظارت بهتر بر اصناف نشستی متشکل از نمایندگان سازمان صنعت معدن تجارت، مرکز بهداشت شهرستان، بسیج اصناف و اتاق اصناف در دفتر معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، "حاج حیدری " معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری در این نشست ضمن طرح اولویت هایی برای نظارت و بازرسی اصناف اظهار داشت: دو اکیپ گشت مشترک بازدید از واحدهای صنفی شهرستان یزد با حضور نمایندگانی از سازمان صمت، مرکز بهداشت شهرستان،تعزیرات حکومتی،اتاق اصناف و فرمانداری در دو شیفت صبح و بعد از ظهر بصورت مستمر از واحدهای صنفی بطور سرزده بازدید و با متخلفین اصناف، برخورد قانونی لازم انجام می شود.


آدرس کوتاه :