شناسه : 693725

نشست مشترك ستاد انتخابات استان با شهرستان و هيأت نظارت يزد(گزارش تصويري)


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، نشست مشترك ستاد انتخابات استان با شهرستان و هيأت نظارت يزد در محل فرمانداري تشكيل شد.

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :