شناسه : 693745

نشست مشترك ستاد انتخابات استان با شهرستان و هيأت نظارت يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ،نشست مشترك ستاد انتخابات استان با شهرستان و هيأت نظارت يزد در محل فرمانداري تشكيل شد.

غلامحسين دشتي با بيان اينكه بايد همه امكانات جهت حضور حداكثري مردم در  انتخابات بايد فراهم شود گفت: حضوربا شكوه مردم تضمين كننده قدرت و ميزان اعتماد مردم به مسئولين است و كشور را در مقابل تهديدات و توطئه هاي داخلي و خارجي عليه نظام محافظت مي كند.

معاون سياسي وامنيتي استاندار با تأكيد به اين مطلب كه انقلاب اسلامي تأثيرخود را بر ساير كشورها گذاشته است تصريح كرد: خيزشهاي مردمي در كشورهاي مسلمان و قيام مردم بر عليه نظام سرمايه داري همگي مدعي اين مطلب است ومردم آزاده با الگو قراردادن مردم و نظام جمهوري اسلامي خواهان اين هستند كه بتوانند بر سرنوشت خود حاكم باشند.

در ابتداي جلسه نيز فرماندار يزد ضمن ارائه گزارش فعاليتهاي انجام شده در ستاد انتخابات شهرستان افزود: مقدمات كار براي حضور حداكثري مردم و برگزاري انتخابات با شكوه در حال فراهم شدن است تا مردم بار ديگر با حضور خود افتخار ديگري را به افتخار ات استان بيفزايند.

سيفي همچنين گفت: برگزاري بيش از 30 انتخابات در طول سه دهه از عمر انقلاب اسلامي نشانه كامل اين است كه  مردم سالاري ديني در سطح كشور وجود دارد و مردم بر سرنوشت خود حاكم هستند.

در پايان اين جلسه ساختمان جديد ستاد انتخابات شهرستان يزد افتتاح شد.

آدرس کوتاه :