شناسه : 695947

نشست فرماندار در جمع دانش آموزان اتحاديه انجمن هاي اسلامي استان يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

فرماندار در اين نشست كه در اردوگاه فدك روستاي علي آباد تشكيل كرديده بود گفت:
انجمن هاي اسلامي محل ساخته شدن روحيه افراد براي انقلاب و اين نظام است و خود را اعضاي سابق اتحاديه انجمن اسلامي دانست و براي هرچه با شكوه تر برگزار شدن اينگونه اردوها تاكيد نمود و اردو را محل كسب تجربه و ساختن خود دانست.
در پايان فرماندار از تلاشهاي آقاي فرهيد قدر داني نمود و به دانش آموزان شركت كننده در مسابقات اين اردوي سه روزه كه رتبه هاي برتر را آورده اند هدايايي به رسم ياد بود تقديم نمود. 
  
                                                                      
آدرس کوتاه :