شناسه : 160166424

نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان یزد با موضوع آسیب های اجتماعی و سلامت جوانان برگزار شد


جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان یزد با موضوع آسیب های اجتماعی و سلامت جوانان به ریاست سید محمدرستگاری فرماندار و با حضور سید علی حسینی منش معاون سیاسی ، امنیتی اجتماعی فرماندار، اعظم السادات امامی معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ، نارگانی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد و دیگر مسئولین دستگاه های عضو ، اساتید و صاحب نظران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان یزد با موضوع آسیب های اجتماعی و سلامت جوانان به ریاست سید محمد رستگاری فرماندار و با حضور سید علی حسینی منش معاون سیاسی ، امنیتی اجتماعی فرماندار، اعظم السادات امامی معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ، نارگانی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد و دیگر مسئولین دستگاه های عضو ، اساتید و صاحب نظران برگزار گردید.
سید محمد رستگاری فرماندار  یزد  در این جلسه گفت: جوانان سرمایه ها و پتانسیل های بسیار خوب و ارزشمند جامعه ما هستند و نیازمند حمایت و توجه جدی مسئولان می باشند.
وی افزود: اهداف ستاد ساماندهی امور جوانان بررسی و کاهش آسیب های اجتماعی و سلامت جوانان و مشکلات جوانان است، به همین دلیل می بایست جهت گیری اصلی ستاد در این راستا باشد.
در  ادامه  این جلسه کارشناسان ادارات بهزیستی و مرکز بهداشت شهرستان و همچنین روسای دیگر ادارت و نهادها به ارائه اقدامات انجام گرفته در حوزه آسیب های اجتماعی و سلامت جامعه توسط دستگاه مربوطه خود پرداختند.


آدرس کوتاه :