شناسه : 693103

نشست توجيهي بانوان شركت كننده درطرح سرشماري نفوس و مسكن سال 90 شهرستان يزد


نشست توجيهي بانوان شركت كننده در طرح سرشماري نفوس و مسكن سال 90 با حضور سيفي فرماندار يزد ، عسكر زاده معاون سياسي اجتماعي فرماندار و جمعي از مسئولان اين طرح در استان يزد برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :