شناسه : 693133

نشست توجيهي آقايان شركت كننده درطرح سرشماري نفوس و مسكن سال 90 شهرستان يزد


دنشست توجيهي آقايان شركت كننده در طرح سرشماري نفوس و مسكن سال 90 با حضور سيفي فرماندار يزد ، عسكر زاده معاون سياسي اجتماعي فرماندار و جمعي از مسئولان اين طرح در استان يزد برگزار شد.

 

 

آدرس کوتاه :