شناسه : 162051011

نشست برنامه ریزی وتوسعه شهرستان یزد برگزار شد


نشست برنامه ریزی وتوسعه شهرستان به ریاست فرماندار یزد با موضوع کسب وکار در بازار خرده فروشی در محل سالن ولایت فرمانداری یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد به ریاست سید محمد رستگاری فرماندار یزد و حضور معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری ، رییس واعضای هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان وکارشناسان مربوطه نشست برنامه ریزی وتوسعه شهرستان با موضوع کسب وکار  در بازار خرده فروشی درمحل  فرمانداری  یزد برگزار شد ودر خصوص شیوه های  گسترش کسب و کار در بازار خرده فروشی ،نیاز های آموزشی و... بحث وتبادل نظر شد وتصمیمات لازم اتخاذ گردید.


آدرس کوتاه :