شناسه : 158196118

نشست بررسی مسائل و مشکلات تامین شیر کارخانجات فرآورده های لبنی یزد برگزار شد .


نشست بررسی مسائل و مشکلات تامین شیر کارخانجات فرآورده های لبنی یزدبه ریاست فرماندار در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد .

نشست بررسی مسائل و مشکلات  تامین شیر کارخانجات فرآورده های لبنی یزدبا حضورفرمانداردر محل فرمانداری  شهرستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزدبا حضور"سید محمد رستگاری "فرماندار یزد،سید علی حسینی منش معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری ، مسئولین شرکت تعاونی واتحادیه دامداران یزدومدیران کارخانجات فرآورده های لبنی جلسه  تامین شیر کارخانجات فرآورده های لبنی  در محل دفتر فرماندار یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،در این جلسه مسائل ومشکلات تامین شیر کارخانجات لبنی بیان گردید ودر پایان تصمیمات لازم اتخاذشد.


آدرس کوتاه :