شناسه : 157874437

نشست بخشدار مركزي يزد با مديركل ورزش و جوانان استان


در ديدار محمدحسين پاكدل بخشدار مركزي يزد با مديركل ورزش و جوانان استان مسائل حوزه ورزش و جوانان روستاهاي بخش مركزي يزد مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،در ديدار محمدحسين پاكدل بخشدار مركزي يزد با مديركل  ورزش و جوانان استان  مسائل حوزه ورزش و جوانان روستاهاي بخش مركزي يزد مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در اين ديدار محمدحسين پاكدل با اشاره به جمعيت بالا و انتظارات مردمي بر توجه بيشتر به ورزش و اختصاص اعتبارات مناسب در اين حوزه تاكيد كرد.و خواستار تنظيم توافق نامه واگذاري زمين هاي چمن مصنوعي و امكانات ورزشي روستايي به دهياري ها شد.
در ادامه مسعود شريعتي مديركل ورزش و جوانان استان با اشاره به اينكه در چندسال اخير اقدامات خوبي در روستاها بخش مركزي يزد انجام شده منجمله اضافه شده 10000متر به سرانه ورزشي.از ساخت63 زمين چمن مصنوعي در سراسر استان خبر داد.كه تاكنون30 مورد آنها افتتاح گرديده است.در پايان نارگاني سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان يزد با اشاره به استعدادها و ظرفيت هاي موجود روستاهاي بخش مركزي يزد ضمن تاكيد به استفاده بيشتر از ظرفيت هيات ورزش روستايي و بازي هاي بومي و محلي خواستار تعامل بيشتر دهياران با اداره و ورزش و جوانان شهرستان شد.


آدرس کوتاه :