شناسه : 158849244

نانوایان ممتاز سهمیه تشویقی می‌گیرند


فرماندار یزد: بازرسی و نظارت بر فعالیت نانوایی‌های سطح شهرستان یزد با جدیت دنبال و با متخلفان برخورد می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، سید محمدرستگاری در حاشیه بازدید از تعدادی از نانوایی‌های شهر یزد، گفت: با توجه به مصوبات کارگروه آرد و نان استان یزد، بحث بازرسی و بررسی آخرین وضعیت پخت نان در نانوایی‌ها به صورت جدی از طریق کارگروه آرد و نان شهرستان یزد دنبال می‌شود.نانوایان ممتاز سهمیه تشویقی می‌گیرند.
وی افزود: هدف از بازدید از نانوایی‌ها نظارت بر کیفیت و کمیت نان‌های تولیدی و جلوگیری از تخلفات احتمالی در نانوایی‌ها است.
رستگاری ادامه داد: گرانفروشی، کم فروشی، کیفیت نامناسب در پخت نان و نصب نکردن نرخ نامه مصوب در برخی از نانوایی ها، از عمده تخلفات مشاهده شده در بازدید‌های سرزده و گزارش‌های ارجاعی از سوی مردم است.
فرماندار یزد اظهار داشت: تشدید نظارت و بازرسی از نانوایی ها، برخورد با متخلفان و ارائه سهمیه تشویقی به نانوایان ممتاز سبب کاهش تخلف متصدیان نانوایی‌ها شده است.
وی با بیان اینکه در این بازدید‌ها از نزدیک در جریان دغدغه‌های نانوایان قرار می‌گیریم، تصریح کرد: مشکلات و چالش‌های پیش روی این قشر زحمتکش در کارگروه آرد و نان مطرح و برای آن‌ها برنامه ریزی خواهد شد.
آدرس کوتاه :