شناسه : 700444
فرماندار یزد:

نامزدهای شورای شهر یزد تنها 4 ستاد تبلیغاتی باید داشته باشند


به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان یزد ، عزیزا...سیفی فرماندار در خصوص تبلیغات نامزدهای چهارمین دوره انتخابات گفت: هر یک از نامزدها شورای شهر یزد تنها می توانند 4 ستاد تبلیغاتی در شهر داشته باشند.
فرماندار یزد:

عزیزا...سیفی گفت مطابق با تبصره ذیل ماده 65 آیین نامه انتخابات شورای شهر نامزدها می توانند در هر منطقه شهرداری یک ستاد تبلیغات انتخابات جهت ساماندهی فعالیتهای تبلیغاتی خود و طرفدارانشان دایر نمایند.

فرماندار با اشاره به اینکه شهر یزد دارای یک شهرداری مرکز و سه منطقه شهرداری می باشد افزود: هر نامزد چهارمین دوره انتخابات شورای شهر می تواند در شهر یزد 1 ستاد مرکزی و 3 ستاد تبلیغاتی در دیگر مناطق شهرداری داشته باشد.

رئیس هیأت اجرایی چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر در شهرستان یزد همچنین خاطر نشان کرد: نامزدها انتخابات شوراهای شهر حمیدیا، شاهدیه و حمیدیا و همچنین روستاهای بخش مرکزی می توانند تنها یک ستاد تبلیغاتی برای ارائه برنامه های خود داشته باشند.

وی اظهار داشت: دایر نمودن بیش از یک ستاد در هر منطقه شهرداری با هر عنوانی اعم از مردمی ، بانوان ، جوانان و غیره ممنوع می باشد.

سیفی در پایان گفت: مطابق با ماده 65 آیین نامه اجرایی قانون شوراها ، همزمان با آغاز کار ستاد تبلیغات نامزدها ، نشانی ، محل ستاد و نام مسئول ستاد آن باید کتباً و با امضای نامزد انتخاباتی مربوطه به آگاهی هیأت اجرایی حوزه انتخابیه برسد.

لازم بذکر است طبق ماده 61 آیین نامه  مدت تبلیغات چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به مدت 8 روز قبل از تاریخ اخذ رأی یعنی از تاریخ 16/3/92 آغاز و تا 24 ساعت قبل از روز اخذ رأی یعنی ساعت 8 صبح روز 23/3/92 ادامه دارد.

 

آدرس کوتاه :