شناسه : 55489336
فرماندار يزد در جمع بانوان شهرستان اعلام كرد؛

ميزان بارندگي در ايران يك سوم متوسط بارندگي در جهان است


فرماندار يزد در همايش حياتي سبز و پايدار با تدبير زنان در مديريت مصرف آب با اعلام اينكه ميزان بارندگي در ايران يك سوم متوسط بارندگي در جهان است گفت: متوسط بارندگي در دنيا 800 ميلي متر گزارش شده است كه بنابر آمارهاي موجود در كشور ما ميزان بارندگي به كمتر از 250 و در استان يزد 100 و در شهر يزد زير 60 ميلي متر است.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، در آستانه هفته دولت همايش حياتي سبز و پايدار با تدبير زنان در مديريت مصرف آب با حضور فرماندار، مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان، مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري، مشاور فرماندار در امور بانوان، جمعي از مسئولان و اعضاي كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد شهر يزد در محل فرهنگسراي شهرداري يزد برگزار شد.

" محمود شاكري شمسي " در اين همايش با تقدير از برگزار كنندگان اين همايش اظهار داشت: اميدواريم مطالب ارائه شده در اين همايش توسط مديران و كارشناسان مرتبط بتواند در مديريت بهينه مصرف آب در شهرستان يزد تأثيرگذار باشد.

فرماندار يزد با بيان اينكه ايران در منطقه نيمه خشك و خشك قرار دارد افزود: بيش از 80 درصد استان هاي كشور در اين مناطق قرار دارد كه در 15 سال گذشته با خشكسالي مواجه بوده است.

وي با اعلام اينكه ميزان بارندگي در ايران يك سوم متوسط بارندگي در جهان است گفت: متوسط بارندگي در دنيا 800 ميلي متر گزارش شده است كه بنابر آمارهاي موجود در كشور ما ميزان بارندگي به كمتر از 250 و در استان يزد 100 و در شهر يزد زير 60 ميلي متر است.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان يزد با اشاره به گرماي دما در اكثر مناطق كشور تصريح كرد: مقدار تبخير در ايران سه برابر متوسط جهاني است كه اين نيز خود باعث شده تا به مشكلات كم آبي كشور بيفزايد.

" شاكري شمسي " با انتقاد از مصرف بي رويه آب توسط مردم اظهار داشت: ميزان مصرف روزانه آب توسط هر فرد ايراني برابر با 270 ليتر است در صورتيكه ميزان مصرف در كشورهاي اروپايي نزديك به 130 ليتر مي باشد.

فرماندار يزد همچنين با اعلام اينكه بيش از 90 درصد منابع آب شيرين موجود در كشور در بخش كشاورزي صرف مي شود خاطرنشان ساخت: در سالهاي گذشته با افزايش جمعيت، نياز كشور به محصولات كشاورزي نيز افزايش يافتته كه متأسفانه به علت عدم استفاده از شيوه هاي نوين آبياري و كشت گونه هاي كم آب خواه، بخش بزرگي از آب مصرفي در اين حوزه مصرف مي شود.

وي اضافه كرد: ميزان بارندگي در سال آبي جديد 13 درصد نسبت به سال هاي گذشته كاهش يافته است.

فرماندار يزد با بيان اينكه در حال حاضر تنش آبي در ده استان كشور وجود دارد افزود: در 5 استان خراسان جنوبي، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، سمنان و يزد بحران آب جدي تر از ساير استان هاي كشور است.

" شاكري شمسي " با تقدير از برنامه ريزي هاي صورت گرفته توسط مسئولان شركت هاي آب و فاضلاب و آب منطقه استان در مقابله با اين بحران تصريح كرد: خوشبختانه در تابستان سال گذشته و نيز سالجاري با وجود گرماي بي سابقه هوا، گرچه با افت فشار آب در برخي مناطق شهرستان يزد مواجه بوديم ولي هيچ مورد قطعي آب را نداشته ايم.

فرماندار يزد در بخشي ديگر از سخنان خود با بيان اينكه بانوان به عنوان مدير خانه محور اصلي حركت در خانواده ها هستند اظهار داشت: بانوان مي توانند در نهاد خانواده با ايفاي نقش، تأثيرگذاري خوبي را در موضوعات مختلف داشته باشند.

وي با اشاره به نقش بانوان و تشكل هاي اجتماعي بانوان در زمينه مديريت بهينه مصرف آب افزود: بانوان در انتقال مفاهيم و مطالب ارائه شده به افراد ديگر و نسل هاي بعد نقش آفرين باشند.

" شاكري شمسي " تذكر به افراد در خصوص مديريت بهينه مصرف آب را مصداق امر به معروف و نهي از منكر دانست و خاطرنشان ساخت: آب امانتي است در اختيار ما كه بايد نسل هاي بعدي از آن نيز بهره مند شوند لذا بايد از اين نعمت خدادادي استفاده بهينه نماييم.
آدرس کوتاه :