شناسه : 696547
معاون سياسي امنيتي استاندار يزد:

موفقيت يزد در عرصه هاي گوناگون نشأت گرفته از فرهنگ و ديانت بالاي مردم است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، غلامحسين دشتي معاون سياسي امنيتي استاندار يزد در جلسه شوراي اداري شهرستان يزد تأكيد كرد موفقيت يزد در عرصه هاي گوناگون نشأت گرفته از فرهنگ و ديانت بالاي مردم است.
معاون سياسي امنيتي استاندار يزد:

غلامحسين دشتي در اين جلسه با بيان اينكه استان و شهرستان يزد از جايگاه ويژه اي در سطح كشور برخوردار است گفت: امروز در سطح كشور شاهد اين هستيم كه يزد به لحاظ تاريخي ، فرهنگي ، آموزشي و ... داراي جايگاه ارزنده اي پيدا نموده است و آمار و اطلاعات گواه اين مطلب است كه يزد به لحاظ صنعتي ، آموزشي ، و... يكي از استانهاي ممتاز مي باشد.

معاون سياسي امنيتي استانداريزد افزود: امروز مديريت يزدي به عنوان مديريتي كارآمد و توانمند در عرصه هاي گوناگون مطرح است و افرادي از اين سرزمين كويري در پستهاي حساس در حال خدمت رساني به مردم مي باشند.

وي با اشاره به اينكه موفقيت يزد در عرصه هاي گوناگون نشأت گرفته از فرهنگ و ديانت بالاي مردم است تصريح كرد: اولويت آينده استان در زمينه فرهنگي و ديني است كه بحمدا... با همكاري و تعامل مناسب اقدامات خوبي در اين زمينه صورت گرفته است.

معاون سياسي امنيتي استاندار يكي از دغدغه هاي مسئولين استان را توزيع عادلانه امكانات و خدمات بيان كرد و خاطر نشان كرد: همه ي مردم چه شهري و چه روستايي بايد از امكانات و خدمات به صورت يكسان بهره مند شوند.

دشتي از در پايان از همه مديران ادارات و نهادهاي شهرستان يزد خواست تا با يك عزم جدي در مسير توسعه و پيشرفت استان و شهر درالعباده و درالعلم يزد بردارند.

 

 

آدرس کوتاه :