شناسه : 696838
فرماندار يزد:

موفقيت طرح پزشك خانواده مستلزم مشاركت گسترده پزشكان و مردم است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، عزيزا...سيفي فرماندار و رئيس ستاد اجراي پزشك خانواده شهرستان يزد در خصوص طرح پزشك خانواده تأكيد كرد:موفقيت طرح پزشك خانواده مستلزم مشاركت گسترده پزشكان و مردم است.
فرماندار يزد:

عزيزا...سيفي با بيان اينكه طرح پزشك خانواده يكي از اقدامات دولت خدمتگزار در راستاي توزيع عدالت است گفت: طرح پزشك خانواده يك تحول اساسي در حوزه بهداشت و نظام سلامت است كه مي توان تحقق عدالت اجتماعي ، كاهش هزينه هاي مردم و ارتقاي سطح سلامت جامعه را از فوايد اجراي آن برشمرد.

فرماندار با اشاره به ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه كه دولت را مكلف به اجراي طرح پزشك خانواده در كشور كرده است خاطر نشان كرد: طرح پزشك خانواده در بيش از 60 كشور جهان صورت مي پذيرد و اين  يكي از دغدغه هاي مسئولين بهداشت و درمان كشور است كه با اجراي اين طرح مشكلات و موانع پيش روي بيماران را كاهش يابد وسلامت و بهداشت را در سطح جامعه ارتقاء دهند.

رئيس ستاد اجراي پزشك خانواده شهرستان يزد تأكيد كرد: موفقيت طرح پزشك خانواده مستلزم مشاركت گسترده پزشكان و مردم است.

سيفي درپايان تصريح كرد: مقدمات لازم براي اجراي اين طرح بزرگ در نظام سلامت شهرستان فراهم شده است و بحمدا... در شهريور ماه طرح پزشك خانواده در اين شهرستان شروع خواهد شد.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :