شناسه : 45284434
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري:

منشور فعاليت هاي كارگزاران نظام بر مبناي احترام به حقوق شهروندي باشد


مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در اولين جلسه شوراي اداري شهرستان يزد گفت: منشور فعاليت ها ما به عنوان كارگزاران نظام و دولت بايد بر مبناي احترام به حقوق شهروندي باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در اين جلسه با اشاره به تشكيل ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي در وزارت كشور به رياست وزير محترم كشور افزود: مشابه اين ستاد نيز دراستان ها و شهرستان ها نيز تشكيل شده است.

" مجيد جواديان زاده" با بيان اينكه امروزه انسان در جوامع با صفت شهروند شناخته مي شوند اظهار داشت: هر انساني در جامعه داراي حقوقي است كه با توجه به آن شناخته مي شود.

وي اضافه كرد: در آموزه هاي ديني اسلام انسان با توجه به صفات و ويژگي ارزنده و دارا بودن مقام خليفه الهي داراي حقوقي است كه بر رعايت و پايبندي به آن بسيار تأكيد و سفارش شده است.

دبير ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان با اعلام اينكه برنامه هاي اين ستاد درون سازماني و برون سازماني تدوين شده است خاطرنشان ساخت: برنامه هاي درون سازي مربوط به رعايت و نحوه ي دستورالعمل 12 گانه حقوق شهروندی و 11 گانه عفاف و حجاب كه مورد تأكيد بازرسان مي باشد.

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در پايان با تأكيد به اينكه بايد تلاش كنيم تا گفتمان حقوق شهروندي در جامعه نهادينه شود تصريح كرد: منشور فعاليت ها ما به عنوان كارگزاران نظام و دولت بايد بر مبناي احترام به حقوق شهروندي باشد.

مديركل كميته امداد امام خميني (ره ) استان يزد در ادامه اين جلسه با بيان اينكه حل موضوع فقر و نابرابري مورد توجه همه كشورها قرار دارد اظهار داشت: نظام مقدس جمهوري اسلامي در رابطه با موضوع فقر و نابرابري توجه ويژه اي دارد، زيرا ماهيت اين نظام رسيدگي به حال نيازمندان و مستضعفان است.

" محمد اكبري" با اعلام اينكه توانمند سازي خانواده هاي تحت پوشش، يكي از اهداف و وظايف كميته امداد امام خميني (ره) مي باشد افزود: در سنوات گذشته با برنامه ريزي هاي صورت گرفته سعي داشتيم با توجه به نيازها و ظرفيت ها خانواده ها در حوزه مختلف نسبت به توانمند سازي مددجويان اقدام شود.

وي با بيان اينكه رسيدگي به وضعيت محرومان و مبارزه با فقر وظيفه مجموعه اي خاص نيست خاطرنشان ساخت:‌سند كاهش فقر در استان تدوين شده است كه كارگروهي در اين رابطه با عضويت دستگاه هاي مختلف اجرايي تشكيل مي شود.

مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان با اشاره به اجراي 45 طرح مشاركتي با حضور خيرين و مسئولين در اين نهاد گفت: طرح مفتاح الجنه يكي از مهمترين طرح هايي است كه در ماه مبارك رمضان و با سركشي مديران دستگاه هاي اجرايي از خانواده هاي تحت پوشش اجرايي مي شود تا علاوه بر تفقد معنوي از اين عزيزان، مسائل و مشكلات آن نيز بررسي و مرتفع مي گردد.

" اكبري " در پايان افزود: نمايشگاه دستاوردهاي مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) از 15 الي 21 تيرماه در محل امامزاده سيد جعفر محمد (ع) يزد برگزار مي شود.


آدرس کوتاه :