شناسه : 699692
بخشدار مركزي يزد :

منتخبان شوراهاي اسلامي روستا بايد در مسير پيشبرد اهداف عمراني و اجتماعي روستاها تلاش نمايند


به گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد، جلسه انتخاب معتمدين هيأت اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي بخش مركزي يزد با حضور اعضاي هيأت نظارت بخش مركزي و 30 نفر از معتمدين در محل بخشداري مركزي يزد برگزار شد.
بخشدار مركزي يزد :

بخشدار مركزي يزد ضمن اشاره به اهميت و تاثير شوراهاي اسلامي روستاها در پيشبرد اهداف عمراني و اجتماعي روستاها، اظهار داشت انشاءا... مردم ولايت مدار و بصير بخش مركزي يزد در انتخابات كارآمدترين افراد را جهت عضويت در شوراهاي اسلامي روستايشان انتخاب نمايند تا وزبروز شاهد پيشرفت آن باشند.

محمد علي صميمي در اين جلسه با بيان اينكه هيأت اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا متشكل از 11 نفر اعضاي اصلي هستند گفت : اين اعضا از 7 نفر معتمدين روستاها كه با رأي مخفي 30 نفر آز آنها مشخص مي شوند و همچنين بخشدار ، رئيس جهاد كشاورزي ، نماينده رئيس اداره آموزش و پرورش و  نماينده رئيس اداره ثبت احوال شهرستان به عنوان اعضاي اداري اين هيأت مي باشند.

بخشدار  از كليه معتمديني كه بعنوان اعضاي اصلي انتخاب ميگردند خواست تا در تمامي مراحل برگزاري انتخابات حضور فعال،و موثر و توانمند  داشته باشند .

وي  همچنين از عموم مردم دعوت كرد تا با حضور گسترده خود در انتخابات 24 خردادماه ضمن اعلام حمايت و پشتيباني از نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ، دشمنان را در رسيدن به اهداف خود ناكام سازند.

لازم بذكر است در پايان جلسه از بين 30 نفر معتمد معرفي شده 7 نفر بشرح آقايان محمدحسين دهقاني محمد آبادي- حسن دهقان دهنوي- علي اكبر شفيع زاده گرده كوهي- عباس صديقي خويدك- سيدعلي محمد كمال- علي باقري فهرجي و محمدعلي سراجي محمدآبادي بعنوان اعضاي اصلي و 5 نفر به شرح آقايان محمدتقي دهقاني محمدآّبادي- محمود زادگي ميرزايي- مهدي ملارحيمي- ماشا الله حسين ياوري- و صفرعلي غلامي قاسمي بعنوان اعضاي علي البدل معتمدين هيات اجرايي چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي بخش مركزي يزد انتخاب شدند.

 

آدرس کوتاه :