شناسه : 102656831
فرماندار يزد تأكيد كرد؛

مقابله با پديده زمین‌خواری نيازمند عزم همگاني


فرماندار يزد گفت: مقابله با پدیده زمین‌خواری نیازمند عزم همگاني و همراهي دستگاه‌های ذی‌ربط در اين حوزه است.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه گروه حفظ حقوق بیت‌المال و اراضي دولتي به رياست «مصطفي سالاري» فرماندار تشكيل شد.

فرماندار يزد در اين جلسه بابیان اينكه در سالهاي اخير با همراهي و تعامل صورت گرفته توفيقات خوبي درزمینه ي رفع تصرف اراضي دست پیداکرده‌ایم اظهار داشت: اميدواريم در آينده نيز اين روند به‌خوبی ادامه داشته باشد و با متخلفين برخورد قانوني صورت پذيرد.

سالاري با انتقاد از برخي سهل‌انگاری‌های دستگاه‌های اجرايي در اقدام به‌موقع و مناسب درزمینه ي رفع تصرف اراضي دولتي گفت: اينكه مسئولان شاهد باشند كه تعدادي افرادي سودجو به اموال عمومي و بیت‌المال تعرض كنند و هيچ اقدام عملي از سوي دستگاه‌های ذی‌ربط در اين زمينه صورت نگيرد، امري پسنديده و شایسته‌ای نيست.

عالی‌ترین مقام اجرايي شهرستان يزد بر اطلاع‌رسانی به عموم شهروندان در خصوص مقابله با پديده زمین‌خواری شد و تصريح كرد: با آگاهي دادن به مردم می‌توانیم افراد سودجو را دررسیدن به مقاصد خود براي تصرف زمین‌های دولتي و فروش به تعداد زيادي از شهروندان در قطعات کوچک‌تر ناكام بگذاريم.

فرماندار يزد همچنين خواستار رسيدگي به پرونده متخلفان در شعبه ويژه دادگستري شد و خاطرنشان كرد: حمايت و پشتيباني دستگاه قضايي در امر مبارزه با زمین‌خواری ارزشمند است.

سالاري در پایان‌بر جدي بودن شهرستان در امر مبارزه با پديده ناپسند زمین‌خواری تأكيد كرد و تصريح كرد: درراه مقابله با زمین‌خواری و احیاء حقوق بیت‌المال جديت خاصي وجود دارد و دولت برای مقابله با زمین‌خواری راسخ است.


آدرس کوتاه :