شناسه : 700424
فرماندار یزد خبر داد:

معرفی نماینده نامزدهای انتخابات شوراهای شهر در شعب تا سه روز قبل از آغاز زمان اخذ رأی


به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان یزد ، عزیزا...سیفی فرماندار گفت: نامزدهای انتخابات شوراهای شهر در شهرستان یزد می توانند نماینده در شعب اخذ رأی داشته باشند.
فرماندار یزد خبر داد:

عزیزا...سیفی در این خصوص گفت: به استناد ماده 24 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و .... در حوزه های انتخابیه که ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرایی چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر معرفی نمایند بدين ترتيب نظر به اينكه تعداد نامزدههاي شوراي شهر يزد بالاي 10 نفر مي باشد لذا نامزدها به ازاي هر 5 شعبه مي توانند به تنهايي يا اشتراك نمايندگان خود را معرفي نمايند ضمناً اين نمايندگان فقط مي توانند در صورت مشاهده تخلف مراتب را كتباً به نماينده فرماندار در شعبه يا ناظرين شعبه و يا ستاد انتخابات اعلام كنند.

فرماندار همچنین مستند به ماده 57 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ، در صورت تمایل نامزدها به داشتن نماینده در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی حداکثر تا سه روز قبل از روز اخذ رأی یعنی تا تاریخ 21/3/92 اسامی و مشخصات و یک قطعه عکس نمایندگان خود را به هیأت اجرایی چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر مستقر در فرمانداری یزد تسلیم نمایند.

 

آدرس کوتاه :