شناسه : 84730400
باحضور فرماندار يزد و جمعي از مسئولان شهرستان:

مشكلات روستاي «سيد ميرزا» بررسي شد


مشكلات روستاي «سيدميرزا» از توابع بخش مركزي با حضور فرماندار يزد، معاون فني و عمراني فرماندار، بخشدار بخش مركزي و جمعي از مسئولين ادارات شهرستان بررسي و تصميمات لازم اتخاذ شد.


آدرس کوتاه :