شناسه : 703994

مشاور فرماندار در امور بانوان اعلام كرد


تعداد 21نفر از خواهران با مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد...

تعداد 21 نفر از خواهران با مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد كه در اين دوره طرح ملي مطهره غير حضوري ثبت نام و  cd آموزشي را دريافت نموده بودند در آزمون مورخ 15/8/88 همزمان با سراسر كشور در محل حوزه علميه الزهراء برگزار گرديد شركت نموده و پس از كسب نمره قبولي بعنوان مدرس طرح، مي توانند كتابهاي استاد شهيد مرتضي مطهري را تدريس نمايند.

آدرس کوتاه :