شناسه : 158727817
طبق مصوبه ستاداجرایی وعملیاتی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا:

مسدود شدن خروجی شمالی شهر یزد


با حضور فرماندار یزد ومسئولین مربوطه مسیرخروجی شمالی شهر یزد از بلوارفقیه خراسانی به سمت تهران(جنب پل الغدیر )مسدود شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد:طبق مصوبه ستاداجرایی وعملیاتی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونابا حضورسيد محمد رستگاري فرماندار یزد ومسئولین مربوطه مسیرخروجی شمالی شهر یزد از بلوارفقیه خراسانی به سمت تهران(جنب پل الغدیر )مسدود شد.


آدرس کوتاه :