شناسه : 157783552

مسابقات دارت و تنیس روی میز کارمندان به مناسبت هفته دولت


مسابقات دارت و تنیس روی میز کارمندان به مناسبت هفته دولت در زارچ برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان بخش زارچ برگزاری مسابقات دارت و تنیس روی میز کارمندان به مناسبت هفته دولت با شرکت تعدادی از کارمندان ادارات مختلف این منطقه برگزار گردید در پایان مسابقات دارت آقایان محمد علی کریمی از اداره برق نفر اول ، حامد خوشنویس از شهرداری نفر دوم، محسن محمد زاده از اداره تامین اجتماعی نفر سوم، و حسین باغستانی از اداره تامین اجتماعی نفر چهارم  و  در مسابقات تنیس روی میز آقایان حامد خوشنویس، محمدعلی کریمی و محمدعلی اسدی مقام های اول تا سوم را کسب نمودند که به رسم یادبود جوایزی به قهرمانان این مسابقات اهدا گردید.


آدرس کوتاه :