شناسه : 692483

مركز توانبخشي حرفه آموزي معلولين ذهني دختران شهرستان يزد افتتاح شد.


به مناسبت بزرگداشت ايام الله دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي مركز توانبخشي حرفه آموزي معلولين ذهني دختران 14 سال به بالاي شهرستان يزد با حضور معاونين بهزيستي شهرستان و استان و اعضاء هيئت مديره جامعه معلولين استان واقع در آزادشهر افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت در اين مركز 25 نفر توانخواه   را تحت پوشش دارد و با 5 پرسنل به رياست خانم برخورداري   فعاليت مي كند. در زمينه هاي آموزش   هويه كاري   سوخت نگار   كوبلن دوزي   عروسك دوزي     صنايع دستي    و   طراحي با پارچه   انجام وظيفه مي كند.                                                                         

به مناسبت بزرگداشت ايام الله دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي مركز توانبخشي حرفه آموزي معلولين ذهني دختران 14 سال به بالاي شهرستان يزد با حضور معاونين بهزيستي

شهرستان و استان و اعضاء هيئت مديره جامعه معلولين استان واقع در آزادشهر افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت در اين مركز 25 نفر توانخواه  را تحت پوشش دارد و با 5 پرسنل به رياست خانم برخورداري  فعاليت مي كند.

در زمينه هاي آموزش  هويه كاري  سوخت نگار  كوبلن دوزي  عروسك دوزي    صنايع دستي   و  طراحي با پارچه  انجام وظيفه مي كند.
                                                                  
     
آدرس کوتاه :