شناسه : 67676890
فرماندار يزد:

مردم در 7 اسفند حماسه سیاسی دیگری خلق خواهند کرد


فرماندار يزد گفت: مردم با حضور گسترده و باشكوه خود در انتخابات 7 اسفندماه حماسه ای ديگر خلق خواهند كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،‌" محمود شاكري شمسي " در مصاحبه با راديو يزد با تبريك ولادت حضرت زينب كبري(س) و روز پرستار و با اشاره به برگزاري پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در هفتم اسفندماه اظهار داشت: فرآيند انتخابات به مراحل پاياني خود رسيده تا در نهايت مردم با حضور با شكوه خود در اين دو انتخابات حماسه بزرگ سياسي ديگري را خلق خواهند كرد.

فرماندار يزد با اعلام اينكه يكي از نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان رهبري در يزد در مهلت قانوني حوزه انتخابيه خود را جابه جا نموده است افزود: آقايان سيد محمود رضا محصل همداني فرزند سيد عبدالوهاب و ابوالقاسم وافي فرزند محمود به عنوان دو داوطلب حوزه انتخابيه استان در  انتخابات مجلس خبرگان رهبري مي باشند.

وي همچنين اضافه كرد: در حال حاضر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي حوزه انتخابيه يزد و اشكذر، بخش ندوشن و دهستان سورك 38 داوطلب حضور دارند.

رئيس هيأت اجرايي انتخابات شهرستان يزد با اشاره به آغاز تبليغات نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان رهبري از 22 بهمن ماه تصريح كرد: در انتخابات مجلس شوراي اسلامي داوطلبان مي توانند از روز 29 بهمن ماه تبليغات خود را آغاز نمايند.

" شاكري شمسي " ابراز داشت: براساس قانون براي هر دو انتخابات از 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي، هر گونه فعاليت تبليغات انتخاباتي ممنوع مي باشد.

فرماندار يزد با بيان اينكه برخي موارد و نكات در تبليغات نامزدهاي مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي با هم تفاوت دارد خاطرنشان كرد: نامزدهاي انتخاباتی خبرگان که صلاحیت آنان توسط شـوراي نگهبـان تأییـد و از طـرف وزارت کشور اعلام شده ، هر یک حق دارند به طور مساوي از امکانات صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایـران در مرکز استان استفاده نمایند .

وی تصریح کرد: برنامه هاي تبلیغاتی رادیو تلویزیون نامزدهاي انتخابـات خبرگـان بایـد قبـل از پخـش ، ضبط شود و از نظر کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان که متشکل از استاندار، بالاترین مقام قضایی استان، رئيس ناظران شوراي نگهبان در استان يا نماينده منتخب شوراي نگهبان و مدير يا سرپرست صدا و سيماي جمهوري اسلامي مركز استان يا استان مجاوري كه صدا و سيما دارد، بگذرد.

" شاكري شمسي " اضافه كرد: استفاده از وسائل ، کارکنان ، و سایر امکانات دولتی و مؤسسات و شرکتهاي وابسته بـه دولت ، نهادهاي انقلاب اسلامی ، جایگاه هاي خطابـه نمـاز جمعـه ،کلیـه دانشـگاه هـا و شـهرداریها وکلیـه دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور به هر مقدار اسـتفاده مـی نماینـد و همچنين الصاق اعلامیـه ، پوسـتر و هرگونـه آگهـی تبلیغـاتی روي علائـم راهنمـایی ، تـابلوي بیمارستانها و تابلوي مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمانهاي عمومی و ادارات دولتی و سازمانهاي وابسته به دولت و اتومبیلهاي دولتی و اتوبوسهاي شرکت واحد اتوبوسرانی در سراسر کشور براي هر دو انتخابات ممنوع مي باشد.

 

 
آدرس کوتاه :