شناسه : 10287830
بخشدار مرکزی یزد:

مردم در روستاهای بخش مرکزی آماده همکاری با مأموران سرشماری هستند


بخشدار مرکزی یزد در حاشیه نواختن زنگ سرشماری عمومی کشاورزی در دبیرستان اکبرزاده روستای محمد آباد از آمادگی کامل مردم برای همکاری با مأموران سرشماری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، حسین عسکرزاده در این رابطه گفت: سرشماری عمومی کشاورزی از 5 مهر لغایت 18 آبان ماه همزمان با سراسر کشور در روستاهای بخش مرکزی یزد انجام خواهد شد.

بخشدار مرکزی یزد با اعلام اینکه مردم روستاهای بخش مرکزی آماده همکاری با مأموران سرشماری هستند اظهار داشت : با حضور اعضای شوراهای اسلامی روستا ، معتمدین و مطلعین محلی در جمع مردم و بیان اهمیت این سرشماری ، مردم به ارائه آمار و اطلاعات صحیح به مأموران تشویق وترغیب شده اند.

عسکرزاده افزود: براساس چارچوب های آماری حاصل از سرشماری عمومی کشاورزی، طرح های نمونه گیری متعددی برای تأمین نیازهای آماری بخش کشاورزی آماده و اجرا می شود.

بخشدار مرکزی با بیان اینکه روش اصلی جمع آوری آمار کشاورزی ، مصاحبه مأموران آموزش دیده با بهره بردارن کشاورزی است خاطر نشان کرد: به این منظور خانوارها، بهره بردران کشاورزی، دامپروری و شرکتهای رسمی و مؤسسه های عمومی دارای فعالیت با فهرست برداری از اماکن و اظهارات معتمدین و مطلعین محلی، مورد شناسایی قرار می گیرند، سپس برای هر بهره بردار یک یا چند پرسشنامه از طریق پرسش و پاسخ تکمیل می شود.

 عسکرزاده در پایان با اشاره به اینکه سرشماری عمومی کشاورزی لازمه آبادانی و خود اتکایی ملی است، بر دادن اطلاعات دقیق و درست از سوی کشاورزان تاکید کرد.


آدرس کوتاه :