شناسه : 693443
فرماندار يزد همزمان با آغاز طرح سرشماري:

مردم با آمارگيران نهايت همكاري را داشته باشند


فرماندار يزد همزمان با آغاز طرح سرشماري نفوس و مسكن در اين استان از مردم خواست با آمارگيران نهايت همكاري را داشته باشند.
فرماندار يزد همزمان با آغاز طرح سرشماري:

'عزيز الله سيفي' روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا از به صدا در آمدن زنگ سرشماري در مدرسه ابويي نژاد شهر يزد خبر داد و گفت: يكهزارو 800 نفر در سطح استان كار آمارگيري را عهده دار هستند.
وي اين طرح را برنامه ريزي پنج ساله كشور توصيف كرد و گفت:
ماموران بايد شناسنامه خانوار ، كارت ملي و قبض هاي برق يا تلفن را براي رويت كد پستي و دريافت اطلاعات خانوارها رويت كنند.
و.ي زمان سرشماري را هشت صبح تا شش بعد از ظهر اعلام كرد و اظهار داشت: بهتر است يكي از اعضاي مطلع خانواده براي همكاري با ماموران در منزل باشند.
به گفته سيفي براي خانوارهايي كه در منزل نيستند برگ مخصوصي در منزل آنها انداخته مي شود كه شماره تلفن لازم در آن درج شده تا با ماموران تماس و هماهنگي لازم براي ارائه اطالعات انجام شود.
وي مدت زمان اجراي طرح و پرسش و پاسخ ماموران با خانوارها را بطور توسط براي هر خانوار 20 دقيقه و تعداد سوالات را 60 سوال اعلام كرد.
به گفته وي مرحله نخست نتايج اين طرح در استان يزد در اسفند ماه و نتايج كامل آن در نيمه نخست سال اينده اعلام خواهد شد.

آدرس کوتاه :