شناسه : 693363
فرماندار يزد:

مردم با ارائه اطلاعات و آمار درست با مأموران سرشماري در توسعه و پيشرفت كشور همكاري كنند.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، عزيزالله سيفي پس از بازديد از كلاسهاي آموزشي سرشماران عمومي نفوس و مسكن شهرستان يزد در مصاحبه با واحد خبر صدا و سيما، تأكيد كرد سرشماري عمومي نفوس و مسكن در توسعه و آباداني كشور نقش مهمي دارد.
فرماندار يزد:

عزيزالله سيفي با اشاره به اينكه براي توسعه و آباداني هر كشور نياز به آمار و اطلاعات درست و صحيح مي باشد تصريح كرد مردم براي اينكه بتوانند در سربلندي و پيشرفت كشور خود سهيم باشند انشاءاله با مأموران سرشماري همكاري خواهند كرد تا از اين طريق اطلاعات و آمار دقيق و مناسب تهيه و بعد از گردآوري و تجزيه  و تحليل بتوان زمينه هاي برنامه ريزي براي آينده اي روشن براي ايران اسلامي را فراهم كرد.

فرماندار با بيان اينكه بيش از 1000 نفر از داوطلبان شركت كننده در اين طرح به مدت 12 روز در حال آموزش مي باشند افزود بعد از پايان دوره آموزشي به مدت 120 ساعت گواهينامه صادر و بعد از آزمون و تجزيه و تحليل نمرات كسب شده از بين داوطلبين عزيز تعداد 740 نفر انتخاب خواهند شد.

سيفي در پايان بار ديگر از مردم خواست در مدت اجراي اين طرح كه از 2 تا 22 آبان ماه همزمان با سراسر كشور و استان آغاز خواهد شد با همكاري با مأموران سرشماري در پيشرفت و آباداني نظام جمهوري اسلامي ايران سهيم باشند.

آدرس کوتاه :