شناسه : 695645

مراسم كلنگ زني مدرسه شماره 2 سيد كاظم حسيني


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد در مراسمي باحضور عزيزا... سيفي فرماندار و تني چند از مسئولين كلنگ مدرسه شماره 2 سيد كاظم حسيني زده شد.

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :